Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá phiến sét vôi, hệ tầng Dưỡng Động, Quảng Ninh

05-11-2020 Lượt xem: 539

Tên khoa học: Đá phiến sét vôi
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Dưỡng Động, Quảng Ninh
Hình ảnh: