Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá vôi chứa hóa thạch, hệ tầng Bắc Sơn, Lạng Sơn

05-11-2020 Lượt xem: 496

Tên khoa học: Đá vôi chứa hóa thạch
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Bắc Sơn, Lạng Sơn
Hình ảnh: