Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá phiến kết tinh, phức hệ Tân Hương, Yên Bái

05-11-2020 Lượt xem: 515

Tên khoa học: Đá phiến kết tinh
Địa điểm lấy mẫu:  Phức hệ Tân Hương, Yên Bái
Hình ảnh: