Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá phiến sét than, hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

05-11-2020 Lượt xem: 653

Tên khoa học: Đá phiến sét than
Địa điểm lấy mẫu:  Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La
Hình ảnh: