Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá Granitogneis, phức hệ Đại Lộc, TT-Huế

05-11-2020 Lượt xem: 613

Tên khoa học: Đá Granitogneis
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Đại Lộc, Thừa Thiên, Huế
Hình ảnh: