Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá phiến Xerixit, hệ tầng Bù Khạng, Bắc Kạn

05-11-2020 Lượt xem: 748

Tên khoa học: Đá phiến Xerixit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Bù Khạng, Bắc Kạn
Hình ảnh: