Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá sét bột kết, Tuyên Quang

05-11-2020 Lượt xem: 523

Tên khoa học: Đá sét bột kết
Địa điểm lấy mẫu: Tuyên Quang
Hình ảnh: