Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá Quarzit, hệ tầng Tấn Mài, Quảng Ninh

05-11-2020 Lượt xem: 588

Tên khoa học: Đá Quazit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Tấn Mài, Quảng Ninh
Hình ảnh: