Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá cát kết, Hải Dương

05-11-2020 Lượt xem: 541

Tên khoa học: Đá cát kết
Địa điểm lấy mẫu: Chí Linh, Hải Dương
Hình ảnh: