Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 45

22-05-2020 Lượt xem: 580
Ký hiệu phẫu diện: VN 45
 
Địa điểm: Đồi Gò Mâu, nhà chị Minh, Thôn Đồng Gió, Xã Phú Hộ, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
 
Tọa độ: Vĩ độ: 21° 27' 00'' B   Kinh độ: 105°16' 00'' Đ
 
Độ  cao: Tương đối: 70 m (ASL)   Tuyệt đối:  
 
Độ dốc: 8° - 15°   Hướng dốc: Đông Bắc - Tây Nam
 
Hiện trạng thảm thực vật: Keo, bạch đàn, sắn phát triển tốt
 
Chế độ canh tác: Nông lâm kết hợp
 
Tên đất:     
 
- Việt Nam: Đất đỏ vàng trên đá phiến mica
 
- FAO-UNESCO: Xanthic Ferralsols
 
- USDA (Soil Taxonomy) Hapludox
 
Ngày lấy mẫu: 2 - 1 - 1999
 
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Quang Đức, Đặng Thọ Lộc, Trần Minh Tiến, Bùi Tân Yên
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 25
Nâu đỏ (Ẩm: 5YR 4/7; Khô: 7,5YR 6/6); sét; hơi ẩm; tơi xốp; mịn; có nhiều rễ cỏ nhỏ; phía dưới tầng chặt hơn; chuyển lớp rõ.
Bws
25 - 60
Nâu đỏ tươi (Ẩm: 5YR 5/8; Khô:7,5YR 6/8); sét; ẩm; chặt hơn tầng trên; bở rời; min; có ít rễ cỏ nhỏ; chuyển lớp từ từ.
Bs
60 - 110
Nâu đỏ tươi (Ẩm: 5YR 5/8; Khô: 7,5YR 7/8); sét; hơi ẩm; min; còn ít rễ cỏ nhỏ; chuyển lớp từ từ.
Bsc
110 - 140
Nâu đỏ tươi (Ẩm: 5YR 5/8; Khô:7,5YR 7/8); sét; hơi ẩm; có nhiều hạt kết von nhỏ đường kính 1-2 mm tỷ lệ kết von khoảng 30-40 %.

Bản đồ: