Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 44

22-05-2020 Lượt xem: 623
Ký hiệu phẫu diện: VN 44
 
Địa điểm: Đồi Gia Tuyến, Nhà Ông Tráng A Tranh, Thôn Gia Tuyến, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
 
Tọa độ: Vĩ độ: 22° 47' 00'' B   Kinh độ: 104° 50' 00'' Đ
 
Độ  cao: Tương đối: 1.250 m (ASL)   Tuyệt đối:  
 
Độ dốc: 20° - 25°   Hướng dốc:
 
Hiện trạng thảm thực vật: Rừng tái sinh xen chè Shan
 
Chế độ canh tác: Rừng  
 
Tên đất:      
 
- Việt Nam: Đất mùn vàng đỏ trên núi cao
 
- FAO-UNESCO: Humic Acrisols 
 
- USDA (Soil Taxonomy) Haplohumults
 
Ngày lấy mẫu: 01 - 11 - 1999
 
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Quang Đức, Đặng Thọ Lộc,  Trần Minh Tiến,  Bùi Tân Yên
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ah
0 - 20
Đen hơi nâu (Ẩm: 5YR 2/2; Khô: 10YR 4/2); thịt nhẹ pha cát; hơi ẩm; tơi xốp; nhiều rễ cây và xác thực vật; chuyển lớp rõ về mầu sắc.
Bs
20 - 50
Nâu đỏ tươi (Ẩm: 10YR 5/6; Khô: 10YR 8/2); thịt nhẹ pha cát; lẫn hạt thô tơi xốp; có nhiều rễ cây; lẫn sỏi sạn chuyển lớp rõ.
C
50 - 120
Tầng đá mẹ đang phong hóa (Ẩm: 10YR 6/6; Khô: 10YR 8/2).

Bản đồ: