Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 43

22-05-2020 Lượt xem: 514
Ký hiệu phẫu diện: VN 43
 
Địa điểm: Rừng Cổng Trời, Thôn Thác Bạc, Xã Ô Quy Hồ, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
 
Tọa độ: Vĩ độ: 22° 21' 00'' B   Kinh độ: 103° 48' 00'' Đ
 
Độ  cao: Tương đối: 2.150 m (ASL)   Tuyệt đối:  
 
Độ dốc: 25°    Hướng dốc:
 
Hiện trạng thảm thực vật: Tre, hóp, cây bụi dây leo
 
Chế độ canh tác: Rừng                         
 
Tên đất:     
 
- Việt Nam: Đất mùn thô than bùn trên núi cao
 
- FAO-UNESCO: Humic Alisols
 
- USDA (Soil Taxonomy) Halohemists
 
Ngày lấy mẫu: 29 - 10 - 1999
 
 
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Quang Đức, Đặng Thọ Lộc,  Trần Minh Tiến,  Bùi Tân Yên
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
O
0 - 2
Tầng thảm mục, lá cây; ẩm ươt; rời rạc.
OB
2 - 12
Đen (Ẩm: 10R 2/1; Khô: 5YR 3/1); thịt nhẹ pha sét cát; ẩm; nhiều rễ cây nhỏ đang phân hủy; cấu trúc bở rời; chuyển lớp khá rõ.
BC
12 - 50
Đen hơi nâu (Ẩm: 5YR 2/2: Khô: 5YR 2,5/2); thịt nhẹ pha cát; ẩm; nhiều rễ cây; cấu trúc bở rời; có nhiều sỏi sạn, đá đang phong hóa; chuyển lớp rõ.
C
50 - 70
Nâu đỏ xỉn (Ẩm: 5YR 3/3: Khô: 7,5YR 8/4); đá đang phong hóa.

 

Bản đồ: