Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 42

22-05-2020 Lượt xem: 606
Ký hiệu phẫu diện: VN 42
 
Địa điểm: Đồi Khe Măng, Công ty Hồ tiêu Tân Lâm, Thôn Nghĩa Phong, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộc, Tỉnh Quảng Trị
 
Tọa độ: Vĩ độ: 16° 45' 24'' B Kinh độ: 106° 57' 45'' Đ
 
Độ  cao: Tương đối:    m (ASL)         Tuyệt đối:  
 
Độ dốc:                                      Hướng dốc:  
 
Hiện trạng thảm thực vật: Cây hồ tiêu trồng năm thứ nhất
 
Chế độ canh tác: Cây công nghiệp
 
Tên đất: 
 
- Việt Nam: Đất nâu đỏ trên Bazan
 
- FAO-UNESCO:Rhodic Ferralsols
 
- USDA (Soil Taxonomy) Rhodustox
 
Ngày lấy mẫu: 21 - 10 - 1999                              
 
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Thọ Lộc, Trần Minh Tiến,  Bùi Tân Yên
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 30
Nâu đỏ hơi tối (Ẩm: 2,5YR 3/5; Khô: 7,5YR 5/6); thịt nặng pha sét; ẩm; có nhiều rễ cây cỏ; cấu trúc dạng viên tơi xốp; chuyển lớp từ từ.
Bs1
30 - 80
Nâu đỏ hơi tối (Ẩm: 2,5YR 3/5; Khô: 5YR 4/8); sét; ẩm; tơi; hơi xốp; cấu trúc dạng viên; chuyển lớp từ từ.
Bs2
80 - 140
Nâu đỏ hơi tối (Ẩm: 2,5YR 3/5; Khô: 5YR 4/8); sét; ẩm; tơi; cấu trúc dạng viên; chuyển lớp từ từ.

Bản đồ: