Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 41

22-05-2020 Lượt xem: 538
Ký hiệu phẫu diện:  VN 41
Địa điểm: Đội 4, Nông Trường Nam Quảng Bình, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Tọa độ: Vĩ độ: 17° 22' 00'' B Kinh độ: 106° 42' 00'' Đ
Độ  cao: Tương đối: 3 m (ASL)    Tuyệt đối:  
Độ dốc: Bằng phẳng
Hiện trạng thảm thực vật: Phi lao trồng rải rác
Chế độ canh tác: Cây lâu năm
Tên đất:   
- Việt Nam: Đất cồn cát trắng, vàng
- FAO-UNESCO: Haplic Arenosols
- USDA (Soil Taxonomy) Ustipsamments
 Ngày lấy mẫu: 21 - 10 - 1999                                            
 
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Thọ Lộc, Trần Minh Tiến,  Bùi Tân Yên
 
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 30
Vàng sáng (Ẩm: 2,5Y 7/3; Khô: 10YR 3/3); cát; hơi ẩm; có nhiều rễ cây phi lao; chuyển lớp từ từ.
C
30 - 150
Vàng cam xỉn (Ẩm: 10YR 7/3,5; Khô: 10YR 7/4); cát; ẩm; thỉnh thoảng có những đốm đen của rễ cây; có những ánh cát lấp lánh.

 

Bản đồ: