Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 34

22-05-2020 Lượt xem: 597
Ký hiệu phẫu diện: VN 34
 
Địa điểm: Vườn điều Ông Đông, Ấp Trường Thiện,  Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh
 
Tọa độ: Vĩ độ:  11° 17’ 00” B      Kinh độ: 106° 09’ 30” Đ
 
Độ  cao: Tương đối: 18 m (ASL)         Tuyệt đối:
 
Độ dốc: Bằng phẳng
 
Hiện trạng thảm thực vật: Vườn điều trồng từ năm 1990
 
Chế độ canh tác: Cây công nghiệp
 
Tên đất:      
 
- Việt Nam: Đất xám bạc màu trên macma axit
 
- FAO-UNESCO: Arenic ACRISOLS
 
- USDA (Soil Taxonomy): Arenic KANHAPLUSTULTS
 
Ngày lấy mẫu: 03 - 01 - 1998
 
Người điều tra: Nguyễn Duy Ân, Nguyễn Văn Tý
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
 
 
 
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 20
Xám sáng (Ẩm: 7,5YR 7/2; Khô: 7,5YR 7/1); cát pha thịt; khô; mặt đào bị bạc trắng, dưới ẩm hơn; chặt cứng; nhiều rễ cỏ tranh và rễ điều nhỏ, có ít vệt than nhỏ; chuyển lớp từ từ.
AB
20 - 35
Nâu xỉn (Ẩm: 7,5YR 6/3; Khô: 7,5YR 7/2); cát pha thịt; có các ổ vàng nhạt (Ẩm: 7,5YR 7/3,5; Khô: 7,5YR 6/8); ẩm; rất chặt cứng;  còn nhiều rễ cỏ; chuyển lớp từ từ.
BA
35 - 60
Vàng cam xỉn (Ẩm: 7,5YR 6/4; Khô: 7,5YR 7/2); cát pha thịt;  ẩm; chặt cứng nhưng mềm hơn tầng trên; có rễ điều f = 2mm, có ít vệt nâu vàng rỉ sắt, phía dưới nhiều hơn; chuyển lớp từ từ.
Bt1
60 - 105
Vàng cam xỉn (Ẩm: 7,5YR 7/3; Khô: 10YR 7/1); cát pha sét;  ẩm; mềm hơn các tầng trên; có ít vệt than; nhiều vệt vàng nâu rỉ sắt (Ẩm: 5YR 5/8; Khô: 5YR 6/6);  có hang hốc động vật (kiến, mối)  f = 2-3mm; chuyển lớp từ từ.
Bt2
105 - 160
Vàng cam xỉn (Ẩm: 7,5YR 7/2,5; Khô: 7,5YR 8/1); cát pha; ẩm; mềm; còn rễ điều f = 2mm; các vệt vàng nâu nhiều hơn tầng trên

Bản đồ: