Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 29

22-05-2020 Lượt xem: 635
Ký hiệu phẫu diện:    VN 29
 
Địa điểm:   Ruộng Ô. Nhứt, Lô 32, Tiểu khu 066, LNT U Minh III, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
 
Tọa độ:  Vĩ độ:  09°16’ 00” B      Kinh độ: 104° 56’ 15” Đ
 
Độ  cao: Tương đối: m (ASL)         Tuyệt đối:
 
Độ dốc:  Bằng phẳng
 
Hiện trạng thảm thực vật:  Khoai lang mới thu hoạch
 
Chế độ canh tác:  Đất trồng màu
 
Tên đất:      
 
- Việt Nam: Đất than bùn, phèn tiềm tàng
 
- FAO-UNESCO: Protothioni-Fibric HISTOSOLS
 
- USDA (Soil Taxonomy): Hemic HAPLOFIBRISTS
 
Ngày lấy mẫu: 14 - 12 - 1997
 
Người điều tra: Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Văn Tý
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
 
 
 
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
H1
0 - 15
Nâu sẫm, hơi đen (Khô: 5YR 2/1,5); khô; bụi (là lớp than bùn bị xáo trộn để trồng màu); có ít rễ khoai lang; nhiều xác bã thực vật đã khô, nhỏ vụn; có ít than đen nhỏ; chuyển lớp từ từ.
H2
15 - 35
Nâu đen (Ẩm: 5YR 2/1,5; Khô: 5YR 2/2); lớp than bùn; ẩm; nhiều xác bã thực vật đang mục, liên kết chặt, khó lấy mẫu; chuyển lớp từ từ.
H3
35 - 70
Đen sẫm, hơi nâu (Ẩm: 5YR 1,7/1; Khô: 5YR 1,7/1); lớp than bùn tương đối mịn; ẩm, sát phía dưới ướt; có lẫn ít xác cây đã mục; chuyển lớp đột ngột.
H4
70 - 95
Nâu sẫm (Ẩm: 5YR 3/2; Khô: 5YR 5/1,5), nhanh chóng đổi thành màu sẫm; có ít vệt sét màu nâu sáng hơn (Ẩm: 5YR 4/2; Khô: 5YR 5/2); ướt, nhão; dẻo, dính; có nhiều xác bã thực vật đang phân hủy; vẫn còn vỏ cây sậy, các cây gỗ phía ngoài mục nát, trong lõi còn cứng; chuyển lớp từ từ.
HCr1
95 - 130
Nâu sẫm (Ẩm: 5YR 2/2.5; Khô: 10YR 5/1), nhanh chóng đổi thành màu sẫm;  ướt nhão; ít dính; có nhiều xác bã thực vật như tầng trên, phía dưới ít dần; xác thực vật mịn hơn; chuyển lớp từ từ.
HCr2
130 - 160
Xám sẫm (Ẩm: 2,5YR 4/15; Khô: 2,5Y 6/1); sét; ướt; nhão; dẻo; dính; nhiều vệt đen xác thực vật đã phân hủy.

Bản đồ: