Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 27

22-05-2020 Lượt xem: 557
Ký hiệu phẫu diện:  VN 27
 
Địa điểm:   Đồi nhà ông Chiến, Đội 2, NT Đồng Giao 1, Huyện Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Tọa độ:   Vĩ độ:  20° 10' B                Kinh độ:  105° 52' Đ
 
Độ  cao:  Tương đối: 15m (ASL)         Tuyệt đối:
 
Độ dốc:  0° - 3°    Hướng dốc:  Đông Bắc - Tây Nam
 
Hiện trạng thảm thực vật:    Dứa mới thu hoạch xong
 
Chế độ canh tác:    Cây công nghiệp
 
Tên đất:     
 
- Việt Nam: Đất đỏ vàng trên đá vôi
 
- FAO-UNESCO: Areni-Xanthic FERRALSOLS
 
- USDA (Soil Taxonomy):  Xanthic HAPLUDOX
 
Ngày lấy mẫu:  21 - 12 - 1996
 
 
Người điều tra:  Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Tý
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
 
 
 
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 25
Nâu hơi vàng (Ẩm: 10YR 5/6; Khô: 10YR 5/8); thịt trung bình đến nặng; khô; chai cứng, khó bóp vỡ; có nhiều rễ cây, cỏ nhỏ li ti; cấu trúc viên mịn; có ít hang mối nhỏ; chuyển lớp rõ về màu sắc.
Bs1
25 - 50
Nâu sáng (Ẩm: 7,5YR 5/8; Khô: 7,5YR 6/8); thịt trung bình đến nặng; ẩm hơn tầng trên; chặt; cấu trúc hạt mịn; có các vệt đi của động vật; còn ít rễ cây; chuyển lớp rõ về độ chặt.
 Bs2
50 - 100
Nâu sáng (Ẩm: 7,5YR 5/8; Khô: 7,5YR 6/8); thịt nặng đến sét; ẩm hơn tầng trên; tơi xốp hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; chuyển lớp từ từ.
BC
100 - 160
Nâu đỏ hơi vàng (Ẩm: 7,5YR 6/8; Khô:  10YR 7/8); thịt nặng đến sét; ẩm; tơi, xốp; cấu trúc hạt mịn.

 

Bản đồ: