Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 25

22-05-2020 Lượt xem: 557
Ký hiệu phẫu diện:  VN 25
 
Địa điểm:  Đồng Vãi, Thôn 2, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
 
Tọa độ:  Vĩ độ:  19° 02' B              Kinh độ:  105° 34' Đ
 
Độ  cao: Tương đối: 1 m (ASL)           Tuyệt đối:
 
Độ dốc:  Bằng phẳng     
 
Hiện trạng thảm thực vật:  Ngô đang trỗ cờ
 
Chế độ canh tác:  Hai vụ màu
 
Tên đất:     
 
- Việt Nam:  Đất cát biển
 
- FAO-UNESCO: Eutric ARENOSOLS
 
- USDA (ST): Oxyaquic USTIPSAMMENTS
 
Ngày lấy mẫu: 17-12-1996
 
Người điều tra: Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Tý
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
 
 
 
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 20
Nâu (Ẩm: 10YR 4/4; Khô: 2,5Y 6/4); cát pha thịt nhẹ; ẩm; độ mịn cao; có rễ cây nhỏ; chuyển lớp rõ về màu sắc và cơ giới.
BA
20 - 40
Nâu hơi vàng (Ẩm: 10YR 5/8; Khô: 2,5Y 6/6); cát; ẩm; độ mịn cao; có hang mối; chuyển lớp rõ về mức độ kết von.
 B
40 - 90
Nâu vàng (Ẩm: 10YR 5/6; Khô: 10YR 6/8); cát; ẩm; nhiều kết von màu tím khá cứng tỷ lệ khoảng 30%; chuyển lớp từ từ.
BC
90 - 150
Nâu (Ẩm: 10YR 4/6; Khô: 10YR 6/8); cát; ẩm; có nhiều kết von màu nâu tím mềm hơn tầng trên tỷ lệ trên 30%; xuất hiện mạch nước ngầm; chuyển lớp từ từ.
C
150 - 170
Đen hơi nâu (Ẩm: 10Y 3/2; Khô: 2,5Y 5/1); cát; ướt, nhão.

Bản đồ: