Bảo tàng đất

Trang chủ

Phẫu diện đất VN 15

22-05-2020 Lượt xem: 556
Ký hiệu phẫu diện:  VN 15
 
Địa điểm: Đồi Trường đoàn, Bản Tự Nhiên, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
 
Tọa độ:  Vĩ độ:  20° 50' B    Kinh độ:  104° 37' Đ
 
Độ  cao:  Tương đối900 m (ASL)       Tuyệt đối:
 
Độ  dốc:  8° - 15°     Hướng dốc: Nam - Bắc
 
Hiện trạng thảm thực vật: Mận đã trồng được 3-5 năm, giữa các cây mận có xen mơ 1-2 năm tuổi
 
Chế độ canh tác: Trước đây trồng cam (Nông trường cam),  nay trồng mận (5m x 5 m) xen mơ
 
Tên đất:    
 
 Việt Nam:  Đất đỏ trên đá vôi
 
- FAO-UNESCO: Hyperdystri-Haplic  FERRALSOLS
 
- USDA (Soil Taxonomy): Typic  HAPLUDOX
 
Ngày lấy mẫu: 14 - 3 - 1996             
 
Người điều tra: Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Đặng Thọ Lộc, Nguyễn Văn Tý
 
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN
 
 
 
Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
 
Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 20
Nâu đỏ sáng (Ẩm: 5YR 5/6; Khô: 7,5YR 4/6); sét; khô; mịn khi bóp vụn; cấu trúc hạt mịn; còn nhiều rễ cỏ nhỏ li ti; chuyển lớp rõ.
Bs1
20 - 45
Nâu đỏ (Ẩm: 5YR 4/8; Khô: 5YR 4/8); sét; ẩm hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; còn ít rễ cỏ; chuyển lớp từ từ.
Bs2
45 - 110
Nâu đỏ đục, có ánh tím (Ẩm: 2,5YR 4/4; Khô: 2,5YR 5/4);  sét; ẩm hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; có lẫn ít đá mềm màu tím hơi đen; láng bóng; chuyển lớp từ từ.
BC
110 - 160
Nâu đỏ (Ẩm: 5YR 4/8; Khô:  5YR 5/8); sét; ẩm hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; có lẫn một vài kết von nhỏ; cấu trúc hạt mịn.
 
 
 

Bản đồ: