Các đơn vị

Trang chủ

Bộ môn phát sinh học và Phân loại đất

Giới thiệu

BỘ MÔN PHÁT SINH HỌC VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT
Division of Soil Genesis and Classification

Email: solgen@gmail.com


CHỨC NĂNG

Là đơn vị nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phát sinh học, phân loại và xây dựng bản đồ đất.

 

NHIỆM VỤ

   - Nghiên cứu quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của các loại đất; các quá trình thổ nhưỡng chủ đạo trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt Nam.

   - Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật về điều tra, phân loại đất, đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai.

   - Nghiên cứu xây dựng các loại bản đồ về đất.

   - Xây dựng trung tâm thông tin và tư liệu đất Việt Nam.

   - Đào tạo cán bộ chuyên ngành về lĩnh vực phát sinh học, phân loại, lập bản đồ đất và quy hoạch sử dụng đất đai.

   - Hợp tác quốc tế về lĩnh vực phát sinh học, phân loại, lập bản đồ đất và quy hoạch sử dụng đất đai.

 

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số cán bộ viên chức của Bộ môn (2023) gồm 35 người; trong đó: 02 Tiến sỹ; 23 Thạc sỹ; 09 có trình độ đại học và 1 có trình độ cao đẳng.

Lịch sử

Năm 1969, Phòng Cơ bản đất được hình thành theo Quyết định số 13 NN/QĐ của Bộ Nông nghiệp về việc thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Năm 1972, Phòng Cơ bản đất đổi tên thành Bộ môn Nghiên cứu đất, theo Quyết định số 202 NN-TC/QĐ của Ủy ban Nông nghiệp TW.

Năm 1973, Viện thành lập Bộ môn Địa lý Thổ nhưỡng trên cơ sở một số cán bộ của Bộ môn Nghiên cứu đất.

Năm 1979, Bộ môn Địa lý Thổ nhưỡng đổi tên thành Bộ môn Phát sinh học đất, theo Quyết định số 72 TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp.

Năm 1998, Bộ môn Phát sinh học đất đổi tên thành Phòng Nghiên cứu Phát sinh học và Phân loại đất, theo Quyết định số 122/1998/QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2006, Phòng Nghiên cứu Phát sinh học và Phân loại đất đổi tên thành Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất, theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Thành tựu

THÀNH TỰU CHÍNH

- Điều tra cơ bản và cải tạo đất Đồng bằng sông Cửu Long; Chương trình thâm canh lúa Đồng bằng sông Cửu Long; Xây dựng bản đồ đất xám bạc màu miền bắc Việt Nam; Đánh giá thực trạng đất phèn và đất mặn Việt Nam vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm sử dụng; 

- Đánh giá đất đai và đề xuất định hướng sử dụng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững cho các tỉnh Hà Nam, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Hà Giang, Điện Biên; Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội, Phú Yên, Quảng Nam ... và vùng Tây Bắc Việt Nam.

- Xác lập Chỉ dẫn Địa lý cho cây trồng đặc sản: Bưởi Đoan Hùng; Cam Vinh; Vải Lục Ngạn; Quế Văn Yên; Quế Trà My, Cói Nga Sơn; Xoài Yên Châu; Tiêu Quảng Trị; Sâm Ngọc Linh; Nhãn lồng Hưng Yên;

- Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về vi hình thái và khoáng sét cho: đất cát biển, đất xám, đất phù sa, đất mặn, đất phèn, đất feralít đỏ vàng

- Xây dựng trang thông tin cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất cho một số tỉnh: Nam Định; Quảng Nam; Nghệ An; Hà Nội, Hà Nam.

- Xây dựng được trung tâm thông tin tư liệu đất Việt Nam với 68 mẫu phẫu diện chính được trưng bày. 

 

 

KHEN THƯỞNG

- 01 Huân chương Lao động Hạng Nhì của Nhà nước Lào (2012)

- 02 Huân chương Lao động Hạng Ba (2006; 2014)

- 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2003; 2012; 2019)

- 07 Bằng khen của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT (2002, 2003, 2004, 2007; 2011; 2016; 2018)

- 01 Bằng khen của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2010)

- 01 Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2016)

- 04 Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT (2004, 2005, 2009; 2012)    

- 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Yên Bái (2002)

- 01 Bằng khen của UBND Tỉnh Hà Nam (2002)

- 01 Bằng khen của Huyện Nambak, Tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào (2002)

- 11 Giấy khen của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)

 

Nhân sự

ThS. Mai Thị Hà
Tên: ThS. Mai Thị Hà
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: maihasolgen@gmail.com
KS. Hoàng Thị Hoa
Tên: KS. Hoàng Thị Hoa
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hoanghoa071987@gmail.com
ThS. Lê Anh Tuấn
Tên: ThS. Lê Anh Tuấn
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: leanhtuan016@gmail.com
ThS. Phạm Đức Thụ
Tên: ThS. Phạm Đức Thụ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: phamducthu1978@gmail.com
ThS. Trần Anh Tuấn
Tên: ThS. Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: trananhtuanvtn@gmail.com
KS. Hoàng Trọng Quý
Tên: KS. Hoàng Trọng Quý
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hoangtrongquy80@gmail.com
ThS. Nguyễn Toàn Thắng
Tên: ThS. Nguyễn Toàn Thắng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: toanthang3899@gmail.com
ThS. Bùi Bích Lương
Tên: ThS. Bùi Bích Lương
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: luongbuibich2021@gmail.com
ThS. Nguyễn Dân Trí
Tên: ThS. Nguyễn Dân Trí
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: ndtri.gis@gmail.com
ThS. Đinh Văn Hà
Tên: ThS. Đinh Văn Hà
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: haql51b@gmail.com
ThS. Phạm Ngọc Sơn
Tên: ThS. Phạm Ngọc Sơn
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: sontnnh1979@gmail.com
KS. Nguyễn Thị Thúy Nga
Tên: KS. Nguyễn Thị Thúy Nga
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nganguyenthuy81@gmail.com
CN. Lê Thị Hương
Tên: CN. Lê Thị Hương
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: huongsfri@gmail.com
ThS. Nguyễn Thành Long
Tên: ThS. Nguyễn Thành Long
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: longgis2006@gmail.com
KS. Nguyễn Văn Hồng
Tên: KS. Nguyễn Văn Hồng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hongpink1211@gmail.com
ThS. Đinh Võ Sỹ
Tên: ThS. Đinh Võ Sỹ
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: dinhvosysfri@gmail.com
ThS. Ngô Thanh Lộc
Tên: ThS. Ngô Thanh Lộc
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: ngothanhloc1988@gmail.com
ThS. Bùi Hải An
Tên: ThS. Bùi Hải An
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: buihaian1403@gmail.com
TS. Đào Trọng Hùng
Tên: TS. Đào Trọng Hùng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hungdaotrongvn@gmail.com
Lý lịch khoa học: Xem
ThS. Đỗ Trọng Thăng
Tên: ThS. Đỗ Trọng Thăng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: ddthang86@gmail.com
ThS. Vi Thị Huyền
Tên: ThS. Vi Thị Huyền
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: vihuyen1485@gmail.com
KS. Bùi Thị Vân Anh
Tên: KS. Bùi Thị Vân Anh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: vananh.93pdu@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Trang
Tên: CN. Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: trangdat58@gmail.com
ThS. Phùng Thj Mỹ Hạnh
Tên: ThS. Phùng Thj Mỹ Hạnh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hanh.mta@gmail.com
KS. Nguyễn Bích Ngọc
Tên: KS. Nguyễn Bích Ngọc
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nguyenbichngoc781996@gmail.com
KS. Đặng Thị Thanh Hảo
Tên: KS. Đặng Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: dangthanhhao.hunre@gmail.com
ThS. Nguyễn Anh Minh
Tên: ThS. Nguyễn Anh Minh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: minh30789@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Nhài
Tên: CN. Nguyễn Thị Nhài
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nguyennhai2104@gmail.com
ThS. Nguyễn Hồng Nhung
Tên: ThS. Nguyễn Hồng Nhung
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hongnhung.thanhhoa@gmail.com
ThS. Hoàng Thị Thu Hường
Tên: ThS. Hoàng Thị Thu Hường
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hoanghuong2609@gmail.com
ThS. Lê Thị Mỹ Hảo
Tên: ThS. Lê Thị Mỹ Hảo
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: lethimyhao74@gmail.com
Lý lịch khoa học: Xem
TS. Nguyễn Văn Đạo
Tên: TS. Nguyễn Văn Đạo
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Email: nvdao99@gmail.com
ThS. Trương Xuân Cường
Tên: ThS. Trương Xuân Cường
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Email: cuongsolgen@yahoo.com.vn
ThS. Hà Thu Thủy
Tên: ThS. Hà Thu Thủy
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: thuy286@gmail.com