Sách

Trang chủ

Chi tiết

Phương pháp lấy mẫu, phân tích và đánh giá tính chất đất (sách tham khảo)

2020

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên (ISBN 978-604915935-0).

Nguyễn Thế Đặng, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Đức Nhuận, Trần Minh Tiến

Tiếng Việt