Tin Tức

Trang chủ

Tập huấn online về lập Bản đồ số ảnh hưởng của nhiễm mặn do FAO-AFACI tổ chức

06-04-2020 Lượt xem: 744

Để thực hiện dự án "Phát triển các bản đồ liên quan đến đất của Việt Nam phục vụ xây dựng Bản đồ đất châu Á và Hệ thống thông tin đất quốc gia" do AFACI tài trợ, từ ngày 23/3 đến 3/4/2020, FAO-AFACI đã tổ chức khởi động dự án và mở lớp tập huấn online về lập Bản đồ số ảnh hưởng của nhiễm mặn. Viện TNNH đã có 6 cán bộ tham gia lớp tập huấn này.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, cuộc họp khởi động của dự án AFACI đã diễn ra trên nền tảng ảo Zoom vào ngày 23 /3/2020. Cuộc họp trực tuyến mang đến cơ hội cho tất cả các chuyên gia tham gia dự án được nhận thêm thông tin về toàn bộ dự án, giới thiệu các hoạt động hiện tại cụ thể của từng quốc gia, làm rõ thêm nếu có vấn đề cần trao đổi và tương tác với các quốc gia khác trong dự án.

Để mỗi quốc gia có thể phát triển các bản đồ liên quan đến nhiễm mặn, FAO đã triển khai tập huấn với bộ dữ liệu demo được các chuyên gia của FAO chuẩn bị sẵn. Các dữ liệu cần có bao gồm dữ liệu về tính chất đất liên quan đến mặn (EC, ESP, pH), dữ liệu về các loại đất, khí hậu, địa hình, địa chất, ảnh vệ tinh... Các dữ liệu không gian được xử lý và đồng bộ, sau đó tìm ra mối quan hệ với các tính chất đất.

Sau đợt tập huấn, tùy vào điều kiện mà mỗi quốc gia sẽ phát triển bộ dữ liệu phù hợp để xây dựng bản đồ, gộp chung với bản đồ các nước khác và tạo lập bộ cơ sở dữ liệu đưa vào Hệ thống thông tin đất quốc gia. 

Một vài hình ảnh cán bộ Viện TNNH tham gia tập huấn:

Các cán bộ tham gia lớp tập huấn 
Thực hành ngay trên máy các nội dung được tập huấn
Trao đổi về các nội dung thực hành