Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

11-03-2021 Lượt xem: 284

Sáng ngày 10/3/2021, Viện KHNNVN phối hợp với Viện TNNH tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Minh Thu, Phó chánh Văn phòng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Tham dự hội nghị có đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp VN, đồng chí Nguyễn Song Hà - Phó trưởng ban Tổ chức và Hành chính và các cán bộ của Ban; về phía Viện Thổ nhưỡng Nông hóa có Ban lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Trưởng/Phó các phòng nghiệp vụ và các Bộ môn nghiên cứu, Giám đốc/Phó giám đốc các Trung tâm trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Viện, Bí thư Đoàn TNCSHCM. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó trưởng ban Tổ chức và Hành chính và đồng chí Trần Minh Tiến, Viện trưởng Viện TNNH.

Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức và Hành chính, Viện KHNNVN phát biểu chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Phó trưởng ban Ban Tổ chức và Hành chính Viện KHNNVN Nguyễn Song Hà đã phát biểu quán triệt mục  đích,  nội  dung   hội   nghị;   Giới thiệu quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn chức danh cán bộ bổ nhiệm. Viện trưởng Trần Minh Tiến đã thông báo phương án nhân sự tại Bước 3 trong quy trình bổ nhiệm; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét đánh giá, ưu điểm, khuyết điểm,mặt mạnh, mặt yếu triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm đối với đồng chí Trần Thị Minh Thu, Phó chánh văn phòng Viện. 

Viện trưởng Trần Minh Tiến đã thông báo phương án nhân sự

 

Đồng chí Trần Thị Minh Thu đã tự kiểm điểm đánh giá trong thời gian vừa qua với cương vị Phó chánh Văn phòng Viện, đồng thời trình bày chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm chức danh Phó viện trưởng.

Đồng chí Trần Thị Minh Thu trình bày chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm

 

Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Minh Thu trình bày bản tự nhận xét, Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến đối với đồng chí Thu. Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với bản tự nhận xét và ghi nhận đóng góp của đồng chí Trần Thị Minh Thu đối với sự phát triển của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trong thời gian vừa qua. Với lĩnh vực công tác được Viện trưởng phân công phụ trách là Phó chánh Văn phòng Viện,chủ tịch Công đoàn Viện, đồng chí Trần Thị Minh Thu được đánh giá cao trong phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Đồng chí Trần Thị Minh Thu là một cán bộ có chuyên môn, nhiệt tình, không ngại khó khăn, luôn vì công việc và cũng sâu sát cán bộ, duy trì tốt đoàn kết nội bộ trong Viện. Các ý kiến đều tin tưởng rằng nếu được bổ nhiệm là Phó Viện trưởng, đồng chí Thu sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển và thành công của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu của toàn thể đại biểu tham gia hội nghị.

Lãnh đạo Trung tâm Tây Nguyên phát biểu góp ý

 

Lãnh đạo BM PSH-LPĐ phát biểu góp ý

 

Lãnh đạo BM Vi sinh vật phát biểu góp ý

 

Một số ý kiến của các đại biểu góp ý tại Hội nghị