Tin Tức

Trang chủ

Nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp tỉnh "Nghiên cứu đánh giá chất lượng đất tại các cánh đồng tập trung phục vụ việc quy hoạch và phát triển lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu"

28-10-2021 Lượt xem: 260

Sáng 27/10, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp tỉnh tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp tỉnh “ Nghiên cứu đánh giá chất lượng đất tại các cánh đồng tập trung phục vụ việc quy hoạch và phát triển lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu” mã số ĐTLC.08/19 do Viện Thổ nhưỡng nông hóa chủ trì  – Tiến sĩ Trần Thị Huế làm Chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong thời gian 24 tháng .

Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài

 

Tham dự có Tiến sĩ Bùi Huy Hiền – Chuyên gia độc lập; đại diện sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường; Phòng tài nguyên và môi trường huyện Phong Thổ và đại diện các nhà khoa học đến từ cơ quan chủ trì … Tiến sĩ Dương Đình Đức – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Chủ tịch hội đồng.

TS. Vũ Mạnh Quyết – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

 

Hội đồng đã được nghe Tiến sĩ Vũ Mạnh Quyết – Viện Thổ nhưỡng nông hóa trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Với mục tiêu của đề tài là Xác định vùng trồng lúa tập trung, tính chất lý, hóa học của đất từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm quản lý và sử dụng bền vững đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn các cánh đồng Mường Than, Mường Khoa, Mường So và Bình Lư. Đề tài đã thực hiện 5 nội dung: (1) Điều tra đánh giá thực trạng vùng sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu và thu thập mẫu thổ nhưỡng, mẫu nông hóa; (2) Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng cho 4 vùng trồng lúa tập trung (Mường Than, Bình Lư, Mường So, Mường Khoa) trên địa bàn tỉnh Lai Châu; (3) Xây dựng bản đồ nông hóa cho 4 vùng trồng lúa tập trung (Mường Than, Bình Lư, Mường So, Mường Khoa) trên địa bàn tỉnh Lai Châu ; ( 4) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 4 vùng trồng lúa tập trung (Mường Than, Bình Lư, Mường So, Mường Khoa) trên địa bàn tỉnh Lai Châu; (5) Đề xuất các giải pháp quản lý, cải tạo và sử dụng bền vững 4 vùng đất chuyên trồng lúa nước năng suất, chất lượng cao.

Ủy viên hội đồng KHCN tham gia ý kiến
Ủy viên hội đồng KHCN tham gia ý kiến

 

Sau khi nhóm thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt về các kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng  đã thảo luận và đánh giá cao kết quả mà đề tài đạt được, đồng thời đánh giá cao nội dung chuyên môn của Đề tài, đã thực hiện đánh giá được chất lượng đất tại các cánh đồng Mường So, Bình Lư, Mường Khoa và Mường Than… Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả chất lượng đề tài đạt với tỷ lệ phiếu đồng ý là 100%.

Phát biểu kết luận, TS. Dương Đình Đức – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đánh giá cao kết quả của đề tài; đề tài đã đánh giá được tính chất lý, hóa học của đất, đề xuất được các giải pháp nhằm sử dụng và quản lý chất đất tốt cho các cánh đồng tập trung trên địa bàn tỉnh.  Nhóm chủ nhiệm đề tài đã nỗ lực, khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài để đảm bảo đúng tiến độ và các sản phẩm yêu cầu của đề tài. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng và bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong báo cáo tổng hợp cho phù hợp để đưa vào thực tiễn có hiệu quả cao.

Thanh Huyền - Sở KH&CN Lai Châu