Tin Tức

Trang chủ

Ứng dụng chất ức chế và công nghệ làm đất bảo tồn như một giải pháp đôi bên cùng có lợi trong hệ sinh thái nông nghiệp ở Đông bắc Trung Quốc

12-11-2021 Lượt xem: 175

Bón phân đạm (N) là một cách làm hiệu quả để đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, thất thoát đạm do rửa trôi và bốc hơi có thể góp phần gây ra các vấn đề về môi trường và sinh thái nghiêm trọng. Định lượng trạng thái tồn tại của phân đạm có ý nghĩa then chốt đối với công tác quản lý nông nghiệp của địa phương.

Làm đất bảo tồn, thường được đặc trưng với những xáo trộn cơ học tối thiểu (ví dụ, không làm đất), liên tục  và phải phủ đất ít nhất 30% diện tích bằng tàn dư thực vật, đã được đề xuất rộng rãi ở Trung Quốc để cải thiện chất lượng đất canh tác. Cụ thể, những thay đổi về môi trường vi sinh vật do che phủ đất bằng thân, lá ngô cộng với sử dụng chất ức chế có thể ảnh hưởng đến động thái đạm trong đất và sau đó là trạng thái tồn tại của đạm.

Hình 1: Làm đất bảo tồn trên cây ngô khu vực đông bắc Trung Quốc

 

Trên cơ sở vùng đất canh tác đã không làm đất liên tục trong 9 năm, một nhóm nghiên cứu từ Viện Sinh thái Ứng dụng của Viện Hàm lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã tiến hành thí nghiệm sử dụng đồng vị N15 đánh dấu để đánh giá các đặc điểm biến đổi (động thái) và trạng thái tồn tại của phân đạm trong hệ thống đất - cây trồng khi đất được che phủ bằng thân, lá ngô và bón chất ức chế.

Hình 2: Sử dụng chất ức chế enzyme ureaza (N-(n-Butyl) thiophosphoric triamide (NBPT) - ảnh trái) hoặc chất ức chế quá trình nitrit hóa (2-amino-4-chloro methyl - ảnh phải) kết hợp làm đất bảo tồn góp phần duy trì năng suất cây trồng, giảm thiểu và chống thất thoát lượng phân đạm sử dụng

 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phủ đất bằng thân lá ngô và bón chất ức chế có thể đảm bảo hiệu quả việc giữ đạm trong đất, đồng thời cung cấp đạm một cách phù hợp so với nhu cầu cây trồng trong các giai đoạn phát triển khác nhau của ngô thông qua phương thức điều chỉnh quá trình chuyển hóa đạm giữa dạng đạm NH4+ có được thông qua hoạt động cố định đạm với dạng đạm hữu cơ, điều này rất có lợi cho việc duy trì năng suất cây trồng cao, nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm, giảm lượng phân đạm bón vào đất cũng như giảm các vấn đề môi trường do thất thoát đạm gây ra. Trong khi đó, nguồn đạm trong đất lại là nguồn hấp thu đạm chính của cây trồng. Như vậy, che phủ đất cho ngô vừa có lợi cho việc bón phân cho đất đồng thời lại đảm bảo khả năng cung cấp đạm liên tục cho đất. Phương thức canh tác che phủ đất kết hợp sử dụng chất ức chế rất có triển vọng ứng dụng trong việc giảm thiểu sự thoái hóa của đất đen ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển bền vững.

Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Hệ sinh thái Nông nghiệp & Môi trường với tựa đề “Che phủ đất và sử dụng chất ức chế góp phần duy trì năng suất cây trồng, giảm thiểu và chống thất thoát lượng phân đạm sử dụng trong các hệ thống canh tác không làm đất ở Đông Bắc Trung Quốc”.

 

Trần Minh Tiến & Nguyễn Viết Hiệp – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 

(theo mạng tin tức Viện Sinh thái Ứng dụng – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc)

http://english.iae.cas.cn/Research2017/RP2017/202104/t20210423_267441.html