Tin Tức

Trang chủ

Hội thảo “Chuyển đổi cây trồng trên đất dốc tại Sơn La về hiện trạng và triển vọng”

07-12-2021 Lượt xem: 95

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi cây trồng trên đất dốc tại Sơn La về hiện trạng và triển vọng”.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo

 

Hội thảo đã nghe 6 tham luận với các nội dung: Chính sách và kết quả chuyển đổi cây trồng trên đất dốc tại Sơn La giai đoạn 2015-2020; Kết quả thực hiện Dự án ACIAR “Cải thiện các hệ thống canh tác có ngô trên đất dốc tại Việt Nam và Lào”; Giới thiệu mô hình canh tác ngô bền vững, kết hợp chuyển đổi cây trồng trên đất dốc tại Sơn La; Chính sách về phát triển sản xuất ngô trên đất dốc tại tỉnh Sơn La; Một số kết quả chuyển đổi cây trồng trên đất dốc thông qua mô hình nông, lâm kết hợp cho sinh kế của nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam và mở rộng theo hướng thị trường; Phát triển cây thức ăn chăn nuôi trong chuyển đổi cây trồng trên đất dốc vùng Tây Bắc Việt Nam; Vai trò của liên kết thị trường trong thúc đẩy quá trình chuyển đổi cây trồng trên đất dốc.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cây trồng trên đất dốc. Đối với cây ăn quả, tiếp tục có những chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn quả, chú trọng sản xuất theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của các đối tác xuất khẩu. Các giải pháp phát triển kinh tế gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thông qua các dự án nông, lâm nghiệp kết hợp. Quy hoạch vùng trồng ngô sinh khối, ngô lấy hạt và xen canh ngô với các loại cây trồng khác đảm bảo ổn định sản xuất, sinh kế cho người dân, đồng thời cải tạo đất, chống xói mòn ở vùng đất dốc…

Phan Trang

http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hoi-thao-chuyen-doi-cay-trong-tren-dat-doc-tai-son-la-ve-hien-trang-va-trien-vong-45577