Tin Tức

Trang chủ

Hội thảo hưởng ứng Ngày Đất Thế giới 5/12/2021

22-12-2021 Lượt xem: 652

Ngày Đất Thế giới (WSD) được tổ chức hàng năm vào ngày 5 tháng 12 như một phương tiện để tập trung sự chú ý vào tầm quan trọng của sức khỏe đất và ủng hộ việc quản lý bền vững tài nguyên đất. Chủ đề của Ngày Đất Thế giới năm 2021 là "Ngăn chặn quá trình nhiễm mặn đất, nâng cao năng suất đất - Halt soil salinization, boost soil productivity".

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Để hưởng ứng Ngày Đất Thế giới 5/12/2021, là cơ quan nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực đất, Viện TNNH đã tổ chức buổi Hội thảo với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì hệ sinh thái khỏe mạnh bằng cách khuyến khích xã hội cải thiện sức khỏe của đất thông qua nỗ lực giải quyết tình trạng nhiễm mặn đất gây thoái hóa đất. Viện TNNH cũng đang tham gia vào Mạng lưới quốc tế về đất bị ảnh hưởng bởi mặn (INSAS), và đang tham gia xây dựng các bản đồ liên quan đến mặn cho toàn Việt Nam trong Chương trình Quan hệ đối tác đất toàn cầu - Global Soil Partnership do FAO chủ trì.

Tham dự hội thảo có các khách mời đến từ các cơ quan nghiên cứu liên quan đến sức khỏe đất và các cán bộ của Viện TNNH

Tham dự hội thảo có 4 bài trình đến từ các cơ quan nghiên cứu gồm:  

1) "One Health" và các hoạt động của "One Health" tại Việt Nam. Người trình bày: TS.BS. Phạm Đức Phúc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y tế công cộng và hệ sinh thái (Trường Đại học Y tế công cộng); điều phối viên mạng lưới Một sức khỏe (One Health) các trường Đại học Việt Nam.

 

2) "Ô nhiễm As trong lúa gạo". Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

 

3) "Ô nhiễm kim loại nặng trong nước và động vật thủy sinh". Người trình bày: TS. Nguyễn Quốc Định, Trưởng phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

 

4) "Soil Health: Bức tranh toàn cảnh và khả năng tiếp cận, nâng cao ở Việt Nam". Người trình bày: ThS. Nguyễn Viết Hiệp, Phó trưởng Bộ môn Vi sinh vật, Viện TNNH

 

Các bài trình bày đã phản ánh một số vấn đề trong nghiên cứu và quản lý sức khỏe đất nói riêng trong hệ thống nghiên cứu về Một sức khỏe nói chung. Nhiều ý kiến đóng góp đã được các đại biểu đưa ra và thảo luận tập trung vào nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý, các chiến lược trong duy trì sức khỏe đất, giảm các tác động tới đất.