Thông Báo

Trang chủ

Thông báo mời tham dự Seminar

14-02-2022 Lượt xem: 597

Phòng KH&HTQT tổ chức buổi seminar cho các cán bộ Viện, cụ thể như sau:

Nội dung

1. Quản lý rơm rạ bền vững quy mô nông hộ ở VN

Người trình bày: TS. Đào Trọng Hùng, BM Phát sinh học & Phân loại đất

 

2. Kỹ thuật chẩn đoán và cải tạo đất phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững

Người trình bày: ThS. Nguyễn Dân Trí, BM Phát sinh học & Phân loại đất

 

Thời gian: từ 2h chiều thứ 5, ngày 17/2/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

 

Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các cán bộ quan tâm tham dự buổi seminar trên