Tin Tức

Trang chủ

Hội thảo "Xác định thích nghi, xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Thạch Thành"

27-04-2022 Lượt xem: 182

Sáng 14-4, UBND huyện Thạch Thành đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, tổ chức hội thảo “Xác định thích nghi, xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả cao trên địa bàn huyện Thạch Thành”.

Thạch Thành là 1 trong 9 huyện nằm trong phạm vi nghiên cứu xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1).

Các đại biểu tham dự hội thảo

 

Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua huyện đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa nghiên cứu, xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp huyện Thạch Thành.

Quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp, từ thu thập tài liệu có liên quan, điều tra nông hộ, đánh giá hiệu quả sử dụng đất, đến thu thập mẫu nông hóa, phân tích mẫu đất, đánh giá đất đai, xác định nhu cầu phân bón cho cây trồng… làm cơ sở khoa học và thực tế để xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội thảo.

 

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy 907 mẫu nông hóa và phân tích 8 chỉ tiêu nông hóa; xây dựng bản đồ nông hóa cho 25 xã, thị trấn; xây dựng bản đồ nông hóa của huyện Thạch Thành ở tỷ lệ 1/25.000, với 75 mã số đặc trưng về nông hóa. Đánh giá mức độ thích hợp đất cho 15 loại cây trồng. Trên cơ sở bản đồ mức độ thích hợp đất đai và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện, nhóm nghiên cứu đã đề xuất bố trí 18 cơ cấu cây trồng chính cho huyện. Đồng thời, xây dựng bản đồ khuyến cáo bón phân cân đối cho các cây trồng chính.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thành phát biểu tại hội thảo

 

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị sản xuất. Đồng thời đề xuất các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng bảo đảm tính bền vững.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thảo luận tại hội thảo

 

Kết quả nghiên cứu và các ý kiến thảo luận tại hội thảo là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)./.

Nguồn: baothanhhoa.vn