Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022

26-07-2022 Lượt xem: 458

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Trung tâm đơn vị trực thuộc Viện, Bí thư Chi bộ các đơn vị thuộc Viện, Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện.

ThS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng trình bày bản báo cáo sơ kết

 

Tại Hội nghị, ThS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo này, trong 6 tháng đầu năm về công tác hoạt động KHCN thì tổng số có 87 nhiệm vụ đang thực hiện (giảm 2 so với 6 tháng 2021), trong đó có 2 nhiệm vụ nghị định thư (tăng 1 nhiệm vụ so với 6 tháng 2021), 12 nhiệm vụ cấp quốc gia khác (tăng 5 nhiệm vụ so với 6 tháng 2021), 9 nhiệm vụ cấp Bộ (trong đó có 2 nhiệm vụ tiềm năng, 1 nhiệm vụ quỹ gen) (không thay đổi so với 6 tháng 2021), 1 nhiệm vụ HTQT (giảm 3 so với 6 tháng 2021), 21 nhiệm vụ địa phương (giảm 5 so với 6 tháng 2021), 3 nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (giảm 2 so với 6 tháng 2021), 40 nhiệm vụ phối hợp với tổ chức doanh nghiệp ngoài ngân sách nhà nước (giảm 1 so với 6 tháng 2021). Các đơn vị đề xuất hàng chục nhiệm vụ KHCN các cấp. Đã thẩm định thuyết minh Hàng năm cho 09 nhiệm vụ cấp Bộ. 

TS. Nguyễn Quang Hải - Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến trong Hội nghị

 

 

Các đại diện lãnh đạo Bộ môn, các Trung tâm trực thuộc Viện phát biểu trong Hội nghị:

ThS. Lê Minh Châu - GĐ Trung tâm Nghiên cứu Đất, phân bón và Môi trường phía Nam
TS. Đàm Thế Chiến - GĐ Trung tâm Nghiên cứu đất và phân bón vùng trung du
TS. Hoàng Ngọc Thuận - GĐ Trung tâm Nghiên cứu phân bón và Dinh dưỡng cây trồng
ThS. Hồ Công Trực - GĐ Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và Môi trường Tây Nguyên
ThS. Lê Mỹ Hảo - Trưởng bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất

 

Về kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Viện tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự. Viện cũng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ đang thực hiện trong năm 2022 và chuyển tiếp năm 2023; các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã được giao; Tổ chức tốt các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN; Quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu công việc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công việc năm 2022 đã đề ra, làm tiền đề  và giữ vững nhịp độ phát triển cho các năm tiếp theo.