Tin Tức

Trang chủ

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025, THUỘC ĐẢNG BỘ VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

16-08-2022 Lượt xem: 192

Thực hiện Kế hoạch số 113 - KH/ĐU ngày 24/6/2022 của Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 27/7/2022, 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Các đồng chí cấp ủy viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 của các Chi bộ trực thuộc đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.

Để đạt được sự thành công của Đại hội, ngoài sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã có sự chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên từ công tác chuẩn bị đại hội đến công tác nhân sự cấp ủy khóa tiếp theo. Đồng thời có thống nhất trong toàn thể các đảng viên của từng chi bộ.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy Viện đã quán triệt, chỉ đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ sau đại hội để trình Đảng ủy xem xét chuẩn y. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy khóa mới xây dựng Chương trình kế hoạch hành động toàn khóa; Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo các đơn vị. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh về Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa:

Đại hội Chi bộ Văn phòng Viện nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ban Chi ủy Văn phòng Viện nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đ/c Nguyễn Quang Hải, đại diện Đảng ủy chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi ủy VPV nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ban Chi ủy TT NC đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đ/c Trần Minh Tiến, đại diện Đảng ủy Viện phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi ủy TT NC Đất, PB và MT Tây Nguyên

 

Đại hội Chi bộ TT NC Phân bón & Dinh dưỡng cây trồng nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ban Chi ủy TT NC Phân bón & Dinh dưỡng cây trồng nhiệm kỳ 2022-2025

 

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu