Thông Báo

Trang chủ

Thông báo Triệu tập thí sinh thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức

22-09-2022 Lượt xem: 370

Thông báo chi tiết được download tại link sau:

1. Thông báo thí sinh không đủ điều kiện thi vòng 1

https://drive.google.com/file/d/1p0XljYb3-myfbRPPWYprgnNz-3HqL7-X/view?usp=sharing

 

2. Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 1

https://drive.google.com/file/d/1Om-DXozNs5ECKP7rck6Xi1mklOv_XdmX/view?usp=sharing