Tin Tức

Trang chủ

Hội thảo khoa học "Effects of temperature on ant nest architecture and digging activities"

02-11-2022 Lượt xem: 345

Ngày 14/10/2022, Vin Th nhưỡng Nông hóa đã t chc Hi tho khoa hc cho các nghiên cứu sinh nước ngoài đang thực hiện tại Viện.

Tham d Seminar khoa học có Ban lãnh đạo Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, chuyên gia nước ngoài và các nghiên cứu viên các Bộ môn thuộc Viện .

Hai bài trình bày của các NCS người nước ngoài Fátima García Ibarra và Nguyễn Văn Quang đang thực hiện tại Việt Nam đã được trao đổi, thảo luận.

Một vài hình ảnh buổi seminar: