Thông Báo

Trang chủ

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức vòng 2

02-11-2022 Lượt xem: 658

Thông báo số 996/TB-HĐTTVC ngày 1/11/2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về viêc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 

https://drive.google.com/file/d/12X6_peScsuq32AbKqLwp46xZfYWjrHFB/view?usp=sharing