Thông Báo

Trang chủ

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng Viên chức 2022

22-11-2022 Lượt xem: 791

Thông báo số 1064/TB-HĐTDVC ngày 21/11/2022 của VAAS về việc công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ thi tuyển Viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam năm 2022.

Chi tiết tại Thông báo v/v công nhận KQ tuyển dụng Viên chức 2022