Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 & Hội nghị viên chức năm 2023

30-12-2022 Lượt xem: 332
Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Trung tâm đơn vị trực thuộc Viện, Bí thư Chi bộ các đơn vị thuộc Viện, Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện.

TS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng trình bày bản báo cáo sơ kết

Tại Hội nghị, TS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Theo báo cáo này, trong năm 2022 về công tác hoạt động KHCN thì tổng số nhiệm vụ Viện TNNH đang thực hiện là 128. Trong đó có 77 nhiệm vụ KH&CN các cấp: 14 NV cấp Quốc gia (1 NV kết thúc năm 2022, 13 NV chuyển tiếp năm 2023), tăng 2 NV so với năm 2021; 9 nhiệm vụ cấp Bộ (6 kết thúc, 3 chuyển tiếp), không có mở mới trong năm; 45 nhiệm vụ với địa phương (21 NV kết thúc, 24 NV chuyển tiếp), giảm 12 NV so với năm 2021; Nhiệm vụ Nhánh: 2 nhiệm vụ (2 NV kết thúc), giảm 4 nhiệm vụ so với 2021; Các HĐ KHC khác (trong và ngoài nước) 07. (3 NV kết thúc, 4 NV chuyển tiếp). 58 nhiệm vụ phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp ngoài NSNN (25 NV kết thúc, 33 NV chuyển tiếp), tăng 12 NV so với năm 2021. 

TS. Nguyễn Quang Hải - Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến trong Hội nghị

 

Các đại diện lãnh đạo Bộ môn, các Trung tâm trực thuộc Viện phát biểu trong Hội nghị:

 

TS. Đàm Thế Chiến - GĐ Trung tâm Nghiên cứu đất và phân bón vùng trung du

 

TS. Lương Đức Toàn - Trưởng Bộ môn Sử dụng đất

 

Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

 

 

 

 

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Viện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ về đất, phân bón và vi sinh vật. Tích cực, chủ động đề xuất các đề tài, dự án khoa học công nghệ gắn với chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng các đề tài, dự án hợp tác với các địa phương, các đơn vị. Từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả việc thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý về Khoa học công nghệ, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực.