Thông Báo

Trang chủ

Thông báo v/v tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên làm việc tại Cuba

27-03-2023 Lượt xem: 589

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là VAAS) tổ chức tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2022 – 2023 cho Dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”. Việc tuyển chọn được thực hiện thông qua đánh giá hồ sơ năng lực cá nhân và phỏng vấn trực tiếp. Thông tin chi tiết như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển vị trí chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam; Tuổi không quá 60 đối với nữ và 65 tuổi với nam; trường hợp đặc biệt, Ban Quản lý dự án và Hội đồng tuyển chọn báo cáo Giám đốc VAAS xem xét, quyết định;

- Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng; phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt;

- Có văn bằng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc cần tuyển chọn;

- Có đủ sức khỏe đảm bảo công tác ổn định tại nước ngoài, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; cẩn thận, nhiệt huyết trong công việc;

- Chịu trách nhiệm cá nhân trong hoạt động nghề nghiệp; sử dụng thành thạo máy vi tính và Internet;

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định.

 

II. NHU CẦU TUYỂN CHỌN

Số lượng cần tuyển chọn: 12 người

1.1. Chuyên gia kỹ thuật: 08 người, trong đó:

- Trưởng đoàn chuyên gia: 01 người

- Chuyên gia lĩnh vực trồng trọt: 04 người.

- Chuyên gia lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 02 người.

- Chuyên gia lĩnh vực cơ khí nông nghiệp: 01người.

1.2. Phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha: 04người

 

Chi tiết xem tại link dưới:

https://vaas.vn/sites/default/files/dinh-kem/2022-03/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20chuy%C3%AAn%20gia%202022_0001.pdf