Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023

30-05-2023 Lượt xem: 230
Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo các Trung tâm, đơn vị trực thuộc Viện, Bí thư Chi bộ các đơn vị thuộc Viện, Ban chấp hành Đảng uỷ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện.

 

Tại Hội nghị, TS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng đã trình bày bản báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo này, trong 6 tháng đầu năm về công tác hoạt động KHCN thì 6 tháng đầu năm 2023, Viện thực hiện 92 nhiệm vụ các cấp (tăng so với cùng kỳ năm ngoái 05 nhiệm vụ); trong đó có 51 nhiệm vụ KHCN và 41 nhiệm vụ phối hợp với tổ chức doanh nghiệp ngoài ngân sách nhà nước. Trong tổng số các nhiệm vụ 51 nhiệm vụ KHCN có:

+ 17 nhiệm vụ cấp Quốc gia (tăng 03 so với cùng kỳ, tuy nhiên có 03 nhiệm vụ gia hạn) bao gồm: Chương trình sản phẩm QG: 01, Nghị định thư: 02; Sở hữu trí tuệ: 07, Chương trình QG khác: 07.

+ Nhiệm vụ cấp Bộ: 05 

+ Nhiệm vụ với Địa phương: 27 

+ Nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước: 01 

+ 01 nhiệm vụ HTQT 

+ Phân theo nhóm nhiệm vụ: Nghiên cứu về Đất: 09; Phân bón - DDCT: 18; VSV: 03; SHTT: 18; Khác: 03.

 Các đơn vị đề xuất hàng chục nhiệm vụ KHCN các cấp, một số nhiệm vụ đã được đưa vào danh mục thực hiện năm 2024.

+ Đầu năm, Viện tổ chức phê duyệt đề cương hàng năm cho các nhiệm vụ KH CN cấp Bộ và xem xét thuyết minh các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

- Đánh giá công tác kế hoạch: các đơn vị trong Viện luôn xác định công tác kế hoạch là việc làm thường xuyên nên đã chủ động trong công tác đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấc cấp. Tuy nhiên có đơn vị còn thụ động trong công tác đề xuất…

- Công tác Đánh giá, nghiệm thu:

+ Nghiệm thu hàng năm cho 03 nhiệm vụ cấp Bộ;

+ Công tác đánh giá: 01 nhiệm vụ Quốc gia, 05 nhiệm vụ cấp Bộ và 01 nhiệm vụ Địa phương

+ Nghiệm thu cho 38 sản phẩm thuộc 06 nhiệm vụ cấp Quốc gia.

+ Nghiệm thu và ban hành quyết định công nhận cho 02 quy trình.

 

TS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng trình bày bản báo cáo sơ kết

 

TS. Nguyễn Quang Hải - Phó Viện trưởng phát biểu ý kiến trong Hội nghị

 

Các đại diện lãnh đạo Bộ môn, các Trung tâm trực thuộc Viện phát biểu trong Hội nghị:

 

ThS. Lê Thị Mỹ Hảo - Trưởng Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất

 

TS. Hoàng Ngọc Thuận - GĐ Trung tâm Nghiên cứu phân bón và Dinh dưỡng cây trồng

 

ThS. Lê Minh Châu - GĐ Trung tâm Nghiên cứu Đất, phân bón và Môi trường phía Nam

 

ThS. Hồ Công Trực - GĐ Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và Môi trường Tây Nguyên

 

TS. Lương Đức Toàn - Trưởng Bộ môn Sử dụng đất

 

TS. Nguyễn Duy Phương - Trưởng Bộ môn Nông hóa

 

TS. Đỗ Duy Phái - Trưởng phòng Phân tích Trung tâm

 

Đồng chí Vũ Đình Hoàn - Bí thư Đoàn TN

 

TS. Nguyễn Minh Hưng - Trưởng phòng KH và HTQT

 

 

PGS.TS. Trần Minh Tiến - Viện trưởng phát biểu tổng kết toàn Hội nghị

 

Về kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Viện tiếp tục kiện toàn và bổ sung chức năng nhiệm vụ của Viện như: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất nông nghiệp; Tư vấn, giám sát đánh giá thoái hóa đất, chất lượng đất, phân hạng thích hợp đất đai, ô nhiễm đất; Bảo hộ tài sản trí tuệ cho các nông sản đặc sản,...; Đề nghị VAAS quan tâm nhiều hơn đến các đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ về đất, phân bón và vi sinh vật mà Viện TNNH đã và sẽ đề xuất; Tạo điều kiện kết nối với nhiều đối tác nước ngoài trong việc đề xuất các đề tài HTQT theo chức năng nhiệm vụ của Viện; Xem xét đưa vào kế hoạch và phê duyệt các dự án xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn cho 2 Trung tâm thuộc Viện.