Tin Tức

Trang chủ

Viện TNNH làm việc với công ty Syngenta

15-06-2023 Lượt xem: 216

Ngày 13/6/2023, đại diện công ty Syngenta gồm Dr. Kuznetsov Dmitry, Global Technical Manager Soil & Plant Health; Dr Knight Susan, Head of Sustainability for Crop Protection; và một số cán bộ đã đến thăm và làm việc với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Tiếp đón và làm việc với đoàn có TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng và lãnh đạo các bộ môn nghiên cứu trong Viện. Nội dung chủ yếu của buổi làm việc là trao đổi về sức khỏe/độ phì đất ở Việt Nam và cơ hội hợp tác giữa hai bên. 

Giới thiệu hoạt động và vấn đề sức khỏe đất của hai đơn vị

 

Sau khi nghe một số giới thiệu các hoạt động liên quan đến Viện Thổ nhưỡng và những thách thức đối với Sức khỏe đất Việt nam, Dr. Kuznetsov Dmitry và Dr Knight Susan cũng đã giới thiệu về hoạt động của công ty Syngenta. Mặc dù hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng, nhưng hiện nay công ty Syngenta đang quan tâm rất nhiều đến sức khỏe đất. 

Trao đổi về các vấn đề nghiên cứu, hợp tác giữa hai bên

 

Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về nghiên cứu, phát triển hệ vi sinh vật đất, duy trì hệ sinh thái đất, quản lý và sử dụng đất hiệu quả và bền vững trong mối quan hệ với cây trồng, khí hậu.... Một số đề xuất và khả năng triển khai một số hoạt động hợp tác nghiên cứu, sản xuất liên quan đến vấn đề sức khỏe đất cũng đã được thảo luận. 

Đoàn cũng đã đi thăm cơ sở vật chất của Viện TNNH, trong đó có thăm Trung tâm thông tin tư liệu đất Việt Nam, phòng lưu giữ bảo quản nguồn gen vi sinh vật, phòng phân tích trung tâm.