Tin Tức

Trang chủ

Thông báo số 3 về tổ chức Hội thảo quốc tế Đông và Đông Nam Á lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất (ESAFS 2024) 26-29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

31-10-2023 Lượt xem: 192

Hội nghị ESAFS là chuỗi các cuộc họp khoa học được tổ chức hai năm một lần nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cập nhật giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước Đông và Đông Nam Á. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy Nghiên cứu & Phát triển và phổ biến kiến thức và công nghệ thu được liên quan đến khoa học đất. Chuỗi hội nghị này của ESAFS được tổ chức nhằm thực hiện một phần mục tiêu trên, luân phiên giữa các quốc gia thành viên, do đó cho phép sự tham gia bình đẳng của các nhà khoa học đất địa phương và trao đổi thông tin địa điểm một cách công bằng. Tiếp nối các hội thảo rất thành công trước đó được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan (ESAFS 2017), Đài Bắc, Đài Loan (ESAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia (ESAFS 2022), ESAFS 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, Việt Nam từ ngày 26-29/3, 2024. ESAFS 2024 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội khoa học đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS) được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 3 năm 2024 tại Đại học Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam.

 

Ban tổ chức:

Hội Khoa học Đất Việt Nam (VSSS),

Liên đoàn các Hiệp hội Khoa học Đất Đông và Đông Nam Á ( ESAFS),

Đại học Thái Nguyên (TNU),

Phối hợp với:

Viện Thổ nhưỡng nông hoá (SFRI),

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (TUAF),

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (TNUE),

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên (ISTNU).

Chủ đề hội thảo ESAFS 2024: Sức khoẻ đất và phát triển bền vững

Mục tiêu hội thảo:

- Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức vô giá giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt tại các nước Đông và Đông Nam Á.

- Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các hiệp hội thành viên và mạng lưới.

- Đóng góp vào sự phát triển bền vững trong khu vực thông qua sự hài hòa giữa nông nghiệp và môi trường.

Diễn giả chính

 

 

Chi tiết tại: https://tuaf.edu.vn/bai-viet/thong-bao-so-3-ve-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-dong-va-dong-nam-a-lan-thu-16-cua-lien-doan-cac-hiep-hoi-khoa-hoc-dat-esafs-2024-26-29-thang-3-nam-2024-tai-dai-hoc-thai-nguyen-viet-nam-34893.html?gidzl=mtreH49jTal6O6j5JdjmISrfQ4XIV798Wcbl4b1p9qpJOcr1Kd1p7D5dEXnJTo4Isc9h6MAn8omuGsnsJW

Theo tuaf.edu.vn