Tin Tức

Trang chủ

Kiểm tra thực địa các nhiệm vụ KH CN năm 2023

19-10-2023 Lượt xem: 963

 Qua kiểm tra các thí nghiệm, mô hình triển khai tại địa phương, Đoàn có nhận xét: Mặc dù các nhiệm vụ KH CN được triển khai ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nhưng vẫn đảm bảo về tiến độ thực hiện. Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, tiếp tục thực hiện các nội dung nghiên cứu theo tiến độ thuyết minh đã được phê duyệt.

 

Mô hình quản lý đất và dinh dưỡng cho cây nhãn canh tác trên đất dốc tại địa bàn tỉnh Sơn La

Bản Liên Phương, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

 

 

Nhà lưới nhân giống quýt Chiềng Yên

Bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

 

Mô hình trồng mới nguồn gen quýt Miền Đồi, Hòa Bình

Xóm Bói, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

 

Mô hình Thâm canh nguồn gen bưởi đỏ Hòa Bình

Xóm Tân Lai, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

 

Thí nghiệm đồng ruộng: Nghiên cứu các giải pháp phục hồi và ổn định
độ phì nhiêu đất trồng cam

 

Mô hình trình diễn: Xây dựng điểm trình diễn áp dụng quy trình quản lý dinh dưỡng,

cải tạo phục hồi đất cho cây cam

TT Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình