Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị khoa học 2023 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

06-11-2023 Lượt xem: 100

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Trần Minh Tiến - Viện trưởng đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa giai đoạn 2020-2023. Trong bài trình bày, PGS.TS. Trần Minh Tiến đã tóm tắt một số hướng nghiên cứu chính của Viện, các thành tích tiêu biểu, nổi bật về nghiên cứu khoa học Viện trong giai đoạn qua. 

Toàn cảnh Hội nghị:

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 9 báo cáo viên trình bày về một số kết quả nghiên cứu nổi bật của các đề tài. Hầu hết các bài trình bày đều được Hội đồng các nhà khoa học của Viện đánh giá rất cao và nhận được nhiều sự quan tâm từ các cán bộ viên chức tham dự. 

Một số hình ảnh các báo cáo viên trong Hội nghị:

Một số bài trình bày nhận được đánh giá cao từ phía Hội đồng khoa học:

"Xác định các yếu tố hạn chế về tính chất đất xám bạc màu vùng Đông Nam Bộ

đối với năng suất cây hồ tiêu": do TS.Nguyễn Văn Đạo bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất trình bày

(Báo cáo đạt giải nhất tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Viện TNNH năm 2023)

 

"Nghiên cứu chẩn đoán dinh dưỡng lá để xác định thiếu hụt và sử dụng phân bón phù hợp cho giống

cam sành Hà Giang" do Th.S Nguyễn Đức Dũng - Trung tâm NC Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng trình bày

(Báo cáo đạt giải nhì)

 

"Xác định bộ công thức phân bón chuyên dùng cho cây sắn tại Quảng Ngãi"

do ThS. Vũ Đình Hoàn - Bộ môn Nông hóa trình bày

(Báo cáo đạt giải ba)

 

Hai báo cáo "Nông lâm kết hợp trên đất dốc: Đánh giá tỷ suất lợi nhuận từ một số mô hình thí điểm

tại Tây Bắc" của TS. La Nguyễn - Bộ môn Nông hóa và báo cáo "Đánh giá sức khỏe đất bằng phương

pháp SOFIX: Kết quả bước đầu và tiềm năng ứng dụng" của TS. Nguyễn Văn Hiền - Bộ môn Vi sinh vật

đạt giải khuyến khích tại Hội nghị.