Văn bản

Trang chủ

Chi tiết

Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Lê Quốc Doanh

Thứ trưởng

Hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác