Văn bản

Trang chủ

Chi tiết

Quyết định 3963/QĐ-BNN-TT về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2021

Quyết định 3963/QĐ-BNN-TT

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Lê Quốc Doanh

Thứ trưởng

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2021