Tin Tức

Trang chủ

Hội thảo khoa học xác định hướng nghiên cứu ưu tiên trong lĩnh vực đất, phân bón và dinh dưỡng cây trồng, giai đoạn 2020-2030

25-12-2019 Lượt xem: 563

Nhằm xác định vấn đề trọng tâm, định hướng ưu tiên và xây dựng khung chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực đất - phân bón và dinh dưỡng cây trồng phục vụ thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, dinh dưỡng cây trồng và sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp; B Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức “Hội thảo khoa học xác định hướng nghiên cứu ưu tiên trong lĩnh vực đất, phân bón và dinh dưỡng cây trồng, giai đoạn 2020-2030”.

Nội dung Hội thảo:

-  Xác định vấn đề cấp bách và định hướng ưu tiên trong nghiên cứu trong lĩnh vực đất - phân bón và dinh dưỡng cây trồng ở các vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm.

- Xây dựng khung chương trình và danh mục nhiệm vụ ưu tiên nghiên cứu đất, phân bón và dinh dưỡng cây trồng giai đoạn 2020-2030

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực đất - phân bón và dinh dưỡng cây trồng 

Hội thảo được tổ chức 2 lần, tại TP. Hồ Chí Minh ngày 11-12/12/2019 và tại Hà Nội ngày 19-20/12/2019.

Đại biểu tham dự Hội thảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực đất, phân bón và dinh dưỡng cây trồng là đại diện của các cơ quan chuyên môn của các Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Hội và Hiệp hội, các nhà khoa học và một số Doanh nghiệp liên quan.

Hội thảo đã được nghe các bài trình bày về tổng quan trong nghiên cứu, những tồn tại và hướng nghiên cứu ưu tiên tại Việt Nam và các vùng.

Hội thảo cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia cho việc lập khung chương trình nghiên cứu và xây dựng một số nghiên cứu ưu tiên.

 

Một số hình ảnh hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh:

TS. Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa khai mạc Hội thảo tại TP. HCM

 

 

Một số hình ảnh hội thảo tại Hà Nội:

TS. Trần Minh Tiến, phó Viện trưởng Viện TNNH trình bày báo cáo đề dẫn về nghiên cứu đất

TS. Nguyễn Quang Hải, phó Viện trưởng Viện TNNH trình bày báo cáo đề dẫn về nghiên cứu phân bón và dinh dưỡng cây trồng

 

Các đại biểu tham dự trình bày bài tham luận và đóng góp cho hội thảo