Các đơn vị

Trang chủ

Trung tâm NC Đất và Phân bón vùng Trung Du

Giới thiệu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẤT VÀ PHÂN BÓN VÙNG TRUNG DU
Soils and Fertilizers Research Center in the Midlands
Địa chỉ: Xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Điện thoại: 0240.872 230, Fax: 0240.872 821, Email: ncdvpbhh@vnn.vn

 

CHỨC NĂNG

Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn và dài hạn về đất vùng trung du phía bắc, trọng tâm là đất bạc mầu.


NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn và dài hạn về đất vùng Trung Du phía Bắc, trọng tâm là đất bạc màu.

2. Nghiên cứu cải thiện tính chất vật lý, hoá học và sinh học đất.

3. Xác định yếu tố hạn chế tới năng suất và nghiên cứu chế độ dinh dưỡng thích hợp cho cây trồng trên đất vùng Trung Du phía Bắc.

4. Nghiên cứu hệ thống canh tác và xây dựng các qui trình kỹ thuật thâm canh hợp lý cho cây trồng phù hợp với vùng Trung Du phía Bắc.

5. Tư vấn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học và các địa phương trong công tác khuyến nông để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.

6. Hợp tác, sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, đất đai, trụ sở làm việc, kinh phí được giao theo qui định của pháp luật.

 

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tống số: 23 cán bộ viên chức, trong đó có 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ, 07 đại học, 1 cao đẳng và 9 kỹ thuật viên

can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic coupons generic bystolic alternative
prescription drug discount cards crmsociety.com coupon prescription
voltaren végbélkúp open voltaren forte
venlafaxine bluefish venlafaxine fk venlafaxine
detrol la click detrola record player
tegretol smpc pallanuoto.dinamicatorino.it tegretol zdravilo
amoxilan amoxil 500 mg amoxilan 1000
prednisolone arrow prednisolone chien prednisolone zentiva 20 mg
prednisolone arrow waltersgarage.com prednisolone zentiva 20 mg

Lịch sử

Năm 1964, thành lập Trại Nhân giống cây phân xanh Trung ương, trực thuộc Vụ Trồng trọt, đây là đơn vị tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu đất và phân bón vùng Trung du.

Năm 1966, Trại Nhân giống cây phân xanh Trung ương được đổi tên thành Trạm Thực nghiệm Cải tạo đất bạc màu Hà Bắc, thuộcVụ Quản lý ruộng đất (QĐ số 26 NN/QĐ ngày 17/09/1966).

Năm 1971, Trạm Thực nghiệm Cải tạo đất bạc màu Hà Bắc chuyển về thành một đơn vị thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Năm 2006, Trạm Thực nghiệm Cải tạo đất bạc màu Hà Bắc đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu đất và phân bón vùng Trung du, theo Quyết định số 523 QĐ/KHNN-TCCB của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Thành tựu

THÀNH TỰU CHÍNH

- Thí nghiệm cải tạo lý hóa tính, nâng cao độ phì nhiêu đất bạc màu

- Phát động phong trào cải tạo đất, san lấp đồng ruộng; tăng cường sử dụng phân hữu cơ bổ sung cho đất, dùng cây họ đậu để cải tạo đất

- Chỉ đạo kỹ thuật xây dựng các quy trình tổng hợp về phân bón, các cơ cấu cây trồng có hiệu quả.

- Hướng dẫn người dân phân bón đa lượng và sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao

- Thí nghiệm phân bón cho các cơ cấu cây trồng, các công thức luân canh. (Ảnh minh họa)

- Quản lý dinh dưỡng cho cây trồng (lúa, ngô). (Ảnh minh họa)

- NC về hiệu quả phân bón và vùi phụ phẩm nông nghiệp tạo nền thâm canh tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản trên đất bạc màu. (Ảnh minh họa)

- Xây dựng mô hình so sánh hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính trên đất bạc màu. (Ảnh minh họa)

- NC chuyển đổi cơ cấu cây trồng 3-4 vụ cho hiệu quả cao bằng các công thức luân canh cây trồng mới. (Ảnh minh họa)

 

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- 01 Huân chương Lao động Hạng ba (năm 1980)

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1999)

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2006)

- 03 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT (năm 2003; 2013; 2014)

- 01 Huân chương LĐ hạng 2 do nước Cộng Hòa Nhân Dân Lào trao tặng (năm 2012)

- 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2016)

- 01 Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (năm 2003)

Nhân sự

TS.  Đàm Thế Chiến
Tên: TS. Đàm Thế Chiến
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Email: dtchien78@yahoo.com.vn
ThS. Trần Thị Thu Trang
Tên: ThS. Trần Thị Thu Trang
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Email: tranthutrang776@gmail.com