Sự kiện

Home

Tham gia Triển lãm giới thiệu công nghệ/sản phẩm tại TECHFEST

26-11-2021 08:03:00 439
Viện TNNH tham gia Triển lãm giới thiệu công nghệ/sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (TECHFEST)
Xem thêmicon_next.gif

Hội nghị tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ

03-08-2019 03:04:00 1872
Hội nghị nhằm mục đích giới thiệu với bà con nông dân chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh rơm rạ thành phân hữu cơ, hiệu quả và tầm quan trọng của việc xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp nói chung và rơm rạ nói riêng thành phân bón hữu cơ trong canh tác nông nghiệp giai đoạn hiện nay
Xem thêmicon_next.gif

Hội thảo “Triển vọng và những kiến thức cần thiết trong nâng cao hàm lượng hữu cơ trong đất tại Việt Nam"

01-08-2019 07:24:00 1829
Ngày 5/7/2019, Viện TNNH phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp tổ chức Hội thảo về "Triển vọng và những kiến thức cần thiết trong nâng cao hàm lượng hữu cơ trong đất tại Việt Nam"
Xem thêmicon_next.gif

Hội thảo Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai và tài nguyên thiên nhiên

01-08-2019 07:16:00 2001
Ngày 4/6/2019, Hội thảo "Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai và tài nguyên thiên nhiên" đã được tổ chức tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.
Xem thêmicon_next.gif