Các đơn vị

Trang chủ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Giới thiệu

PHÒNG KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ
DEPT. OF SCIENTIFIC & INTERNATIONAL COOPERATION

Tel: 024 38389501/37523238; Fax: 024 37523238
E-mail: khkh.tnnh@gmail.com; nisf@vnn.vn


CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý thống nhất lĩnh vực khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong toàn Viện. 

 

NHIỆM VỤ

• Xây dựng chiến lược, chương trình dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, năm năm và dài hạn về lĩnh vực đất, phân bón, môi trường đất, môi trường nông nghiệp, nông thôn. 
• Triển khai tư vấn, tổ chức thẩm định thuyết minh các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo phân cấp quản lý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS). Phối hợp với VAAS kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
• Tổ chức các hội nghị của Hội đồng Khoa học, hội nghị khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thảo khoa học.
• Tổng hợp kế hoạch Hợp tác quốc tế và đầu mối quản lý chương trình dự án Hợp tác quốc tế.
• Tổng hợp kế hoạch và tư vấn quản lý thiết bị, thông tin, xuất bản, triển lãm, thư viện. 
• Tổng hợp báo cáo về khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, đào tạo và các lĩnh vực liên quan.

 

 NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số cán bộ viên chức của Phòng hiện nay (năm 2019) gồm 06 người; trong đó: 02 Tiến sỹ; 01 Thạc sỹ; 03 có trình độ đại học.

website click here married men cheat with men
girlfriend cheated on me while drunk should i cheat on my girlfriend has my girlfriend cheated on me
thyroxine bottle link flagyl 200mg
fluconazole 50mg click zithromax 250mg
coupons for prescription medications click free discount prescription cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion pill abortion pill abortion pill
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
prijs viagra bij apotheek viagra pillen kruidvat erectiepillen zonder voorschrift bij apotheek
cheap viagra online viagra for sale uk buy cheap viagra
discount cialis daily cialis coupon discount coupons for cialis
cialis coupons printable link lilly cialis coupons
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
zithromax saft zithromax uk zithromax

Lịch sử

Năm 1969, Phòng Kế hoạch Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 13 NN/QĐ, của Bộ Nông nghiệp về việc thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Năm 1972, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đổi tên thành Phòng Tổng hợp - Kế hoạch - Khoa học, theo Quyết định số 202 NN-TC/QĐ của Ủy ban Nông nghiệp TW.

Năm 1993, Phòng Tổng hợp - Kế hoạch - Khoa học đổi tên thành Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học, theo Quyết định số 33 NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp và CNTP.

Năm 2006, Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học đổi tên thành Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, theo quyết định số 35/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế hiện nay được ban hành theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Thành tựu

01 Huân chương Lao động Hạng Nhì của Nhà nước CHDCND Lào: Số Quyết định 331/QĐ-CTN ngày 26/10/2012 của Chủ tịch Nước CHDCND Lào.

01 Huân chương Lao động Hạng Ba: Số Quyết định 2319/QĐ-CTN ngày 04/12/2013 của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

01 Bằng khen của Chính phủ năm 2008-2010: Quyết định số 2168/QĐ-bTTg, ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quyết định số 1507/QĐ-BNN-TCCB, ngày 16/05/2008; Quyết định số 1283/QĐ-BNN-TCCB, ngày 13/05/2010; Quyết định số 2368/QĐ-BNN-TCCB, ngày 22/06/2015; Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB, ngày 06/07/2017.

Nhân sự

TS. Nguyễn Minh Hưng
Tên: TS. Nguyễn Minh Hưng
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: ngmhung70@gmail.com
TS. Vũ Mạnh Quyết
Tên: TS. Vũ Mạnh Quyết
Chức vụ: Nghiên cứu viên chính
Email: vmquyet@yahoo.com
Lý lịch khoa học: Xem
CN. Thái Hồng Vân
Tên: CN. Thái Hồng Vân
Chức vụ: Nghiên cứu viên
CN. Đinh Thị Tú Anh
Tên: CN. Đinh Thị Tú Anh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ThS. Phạm Thị Nhung
Tên: ThS. Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Nghiên cứu viên
KS. Nguyễn Thanh Nga
Tên: KS. Nguyễn Thanh Nga
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ThS. Cao Thị Thùy Giang
Tên: ThS. Cao Thị Thùy Giang
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: thuygiang2303@gmail.com