Các đơn vị

Trang chủ

Bộ môn Nông hóa

Giới thiệu

BỘ MÔN NÔNG HÓA
Division of Agrochemistry
Tel: 024 38385635/38385632; Fax: 024 38389924

 

CHỨC NĂNG

Bộ môn Nông hóa là tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng.

 

NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu các vật liệu mới để chế tạo phân bón và các chế phẩm nông hóa;

2. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong quản lý phân bón, dinh dưỡng cây trồng và chế phẩm nông hóa;

3. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các công cụ chẩn đoán dinh dưỡng trong đất, trong cây phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chính xác;

4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, mô hình hóa trong quản lý phân bón và các chế phẩm nông hóa;

5. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật trong sử dụng phân bón, dinh dưỡng cây trồng;

6. Quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

7. Đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác trong và ngoài nước về các lĩnh vực trên;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao

 

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số cán bộ viên chức của Bộ môn hiện nay (2019) gồm 10 người; trong đó có: 02 Tiến sỹ; 5 Thạc sỹ; 3 Kỹ sư.

why do husband cheat will my husband cheat my fiance cheated on me
affairs with married men letter to husband who cheated go
click here read go
girlfriend cheated on me while drunk nexwebsites.com has my girlfriend cheated on me
adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny open sex ed stories
how many guys cheat tracyawheeler.com infidelity in marriage
naughty adult stories read adult teacher anal sex stories
walgreens photo coupons codes marksarcade.net coupon codes walgreens photo
thyroxine bottle link flagyl 200mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and white blood cell count lisinopriland.net lisinopril and white blood cell count
discount cialis daily cialis coupon discount coupons for cialis
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
aerius medikament go aerius
prednisolone arrow waltersgarage.com prednisolone zentiva 20 mg

Lịch sử

Năm 1969, Phòng Phân hữu cơ và Phòng Phân khoáng được hình thành theo Quyết định số 13 NN/QĐ của Bộ Nông nghiệp về việc thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, đây là những đơn vị tiền thân của Bộ môn Nông hóa.

Năm 1972, Phòng Phân hữu cơ và Phòng Phân khoáng được sáp nhập và đổi tên thành Bộ môn Nghiên cứu Phân, theo Quyết định số 202 NN-TC/QĐ của Ủy ban Nông nghiệp TW.

Năm 1979, Bộ môn Nghiên cứu Phân được tách ra thành Bộ môn Phân hữu cơ và Bộ môn Phân khoáng, theo Quyết định số 72 TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp.

Năm 1980, Bộ môn Phân hữu cơ và Bộ môn Phân khoáng lại sáp nhập thành Bộ môn Phân khoáng, theo Quyết định số 408 NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp và CNTP.

Năm 1998, Bộ môn Phân khoáng đổi tên thành Phòng Nghiên cứu Dinh dưỡng cây trồng, theo Quyết định số 122/1998/QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2004, giải thể và chuyển nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu Dinh dưỡng cây trồng và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng chế phẩm nông hóa.

Năm 2018, Viện thành lập Bộ môn Nông hóa trên cơ sở nhóm nghiên cứu về phân bón và dinh dưỡng cây trồng tại Bộ môn Sử dụng đất và Bộ môn Vi sinh vật.

Nhân sự

TS. Nguyễn Duy Phương
Tên: TS. Nguyễn Duy Phương
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Số điện thoại: 0942
Email: ndpptn@yahoo.com
TS. Trần Thị Huế
Tên: TS. Trần Thị Huế
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Email: phhuetran@gmail.com
ThS. Lương Thị Loan
Tên: ThS. Lương Thị Loan
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: loan.sfi@gmail.com
ThS. Lã Tuấn Anh
Tên: ThS. Lã Tuấn Anh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: tuananhvsv@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài
Tên: ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: hoai1982thonhuong@gmail.com
ThS. Vũ Đình Hoàn
Tên: ThS. Vũ Đình Hoàn
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: vudinhhoan90@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Huế
Tên: ThS. Nguyễn Thị Huế
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nguyenhuebiology@gmail.com
KS. Ngô Ngọc Ninh
Tên: KS. Ngô Ngọc Ninh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: minhtruong9389@gmail.com
KS. Nguyễn Tiến Lực
Tên: KS. Nguyễn Tiến Lực
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nguyentienluc.hua@gmail.com
TS. La Nguyễn
Tên: TS. La Nguyễn
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nguyenla.flra@gmail.com
Hoàng Tùng Linh
Tên: Hoàng Tùng Linh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: tunglinh19978@gmail.com