Các đơn vị

Trang chủ

Bộ môn Sử dụng đất

Giới thiệu

BỘ MÔN SỬ DỤNG ĐẤT
Division of Land Use Research
Tel: 02438385635/38385632; Fax: 024 38389924

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ về quản lý và sử dụng đất và nước cho sản xuất nông lâm nghiệp bền vững.

 

NHIỆM VỤ

• Nghiên cứu và dự báo diễn biến các đặc tính lý, hoá cơ bản và độ phì nhiêu đất để đề xuất chiến lược sử dụng đất hợp lý, bền vững.
• Nghiên cứu giải pháp phục hồi, ổn định và nâng cao độ phì nhiêu đất, để hướng tới sử dụng, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên đất và nước.
• Nghiên cứu chuyển giao quy trình công nghệ quản lý, sử dụng đất cho sản xuất nông lâm nghiệp bền vững.
• Tư vấn, đào tạo cán bộ chuyên môn về lĩnh vực độ phì nhiêu và sử dụng đất.
• Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, kinh phí được giao theo quy định của Pháp luật.

NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị là 14 người, trong đó có: 01 PGS. TS; 3 TS; 5 ThS và 5 KS.

why men cheat women cheat on men redirect
link click
website link wife cheated on me
affairs with married men women who love to cheat go
treatment of gonorrhea go picture of std
discount coupons for prescription drugs pensierounico.net walgreen pharmacy coupon
walgreens photo coupons codes marksarcade.net coupon codes walgreens photo
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic coupons generic bystolic alternative
bystolic coupons click generic bystolic alternative
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
cheap viagra online viagra for sale uk buy cheap viagra
concord matratzen concordia hannover concordia versicherung
aerius medikament aerius medikament aerius
niacin tablete movidafm.net niacin vitamin b3
tegretol smpc tegretol 100mg tegretol zdravilo
sildenafil teva 100 mg link sildenafil teva 100 mg
norfloxacin sandoz 400 mg truonggiang.net norfloxacin 400

Lịch sử

Năm 1969, Phòng Cơ bản đất được hình thành theo Quyết định số 13 NN/QĐ của Bộ Nông nghiệp về việc thành lập Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Năm 1972, Phòng Cơ bản đất đổi tên thành Bộ môn Nghiên cứu đất, theo Quyết định số 202 NN-TC/QĐ của Ủy ban Nông nghiệp TW.

Năm 1979, Bộ môn Cải tạo đất hình thành trên cơ sở một số cán bộ từ Bộ môn Nghiên cứu đất, theo Quyết định số 72 TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp.

Năm 1998, Bộ môn Cải tạo đất đổi tên thành Phòng Nghiên cứu Sử dụng Đất theo Quyết định số 122/1998/QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2004, theo Quyết định số 19/2004/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sắp xếp lại các đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, các nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu Độ phì nhiêu đất được chuyển vào Phòng Nghiên cứu Sử dụng đất.

Năm 2006, Phòng Nghiên cứu Sử dụng đất đổi tên lại là Bộ môn Sử dụng Đất, theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Sử dụng đất hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

Thành tựu

THÀNH TỰU CHÍNH

Thời kỳ trước năm 1999

- NC độc độ trong đất và biện pháp cải tạo đất phèn, mặn phía Bắc

- NC cải tạo đất feralít đỏ vàng thoái hóa và đất bazan thoái hóa (Tây Nguyên)

- NC kỹ thuật thâm canh cây công nghiệp và cây ăn quả

- NC đánh giá chất lượng đất và mức độ thích hợp cho cà phê, cam, dâu tằm, lúa ở Tây Nguyên, Nghệ An, Hòa Bình….

- NC tính chất vật lý đất - nước của đất trồng chè, dâu tằm, cà phê, cao su

Thời kỳ 2000 đến nay

- NC công nghệ chống xói mòn, bảo vệ đất dốc

- Quản lý cải tạo, quản lý dinh dưỡng, quản lý tổng hợp cây trồng trên các vùng sinh thái

- NC cải tạo đất cát biển vùng bán khô hạn Nam Trung Bộ

- NC đánh giá chất lượng đất và đánh giá mức độ thích hợp cho cà phê, cam, lúa, ngô, cây dược liệu

- NC tác động của phế thải làng nghề, khu công nghiệp và thành phố đến môi trường đất nông nghiệp

- NC tái sử dụng nước thải cho hệ thống cây trồng có lúa ở phía Bắc

 

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 2014, 2016

- Huân chương lao động hạng II của nước CHDCND Lào 2018

Nhân sự

TS. Lương Đức Toàn
Tên: TS. Lương Đức Toàn
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: ldtoan76@gmail.com
ThS. Nguyễn Văn Ga
Tên: ThS. Nguyễn Văn Ga
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Email: nvga73@gmail.com
ThS. Lê Xuân Ánh
Tên: ThS. Lê Xuân Ánh
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Email: lxanhnisf@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Tên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: thanhtamsfri@gmail.com
ThS. Trần Sỹ Hải
Tên: ThS. Trần Sỹ Hải
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: transyhai@gmail.com
ThS. Nguyễn Bá Trung
Tên: ThS. Nguyễn Bá Trung
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: nbt100992@gmail.com
ThS. Nguyễn Đình Thông
Tên: ThS. Nguyễn Đình Thông
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: dinhthong_ql49a@yahoo.com.vn
KS. Tống Thị Phú
Tên: KS. Tống Thị Phú
Chức vụ: Nghiên cứu viên
PGS. TS. Lê Như Kiểu
Tên: PGS. TS. Lê Như Kiểu
Chức vụ: Nghiên cứu viên
ThS. Nguyễn Đức Trung
Tên: ThS. Nguyễn Đức Trung
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: ndt.cdk2ct@gmail.com
ThS. Nguyễn Xuân Quý
Tên: ThS. Nguyễn Xuân Quý
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: xuanquy.10@gmail.com
ThS. Phạm Minh Trang
Tên: ThS. Phạm Minh Trang
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: phamminhtrang0201@gmail.com
ThS. Đinh Thị Ánh
Tên: ThS. Đinh Thị Ánh
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: dinhthianh1991@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Vân
Tên: ThS. Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: ntvan3112@gmail.com